Algemene voorwaarden per 1 januari 2018

Bij het maken van een opdracht bij Vandokhout Fotografie gaan jullie akkoord met onderstaande

algemene voorwaarden:

Een paar algemene zaken:

- De foto’s op www.vandokhoutfotografie.nl mogen alleen gebruikt worden door de

eigenaar, Lindsay van Dok. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen

toestemming ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken.

- Voor commerciële opdrachten en commercieel gebruik van de foto’s kunt u contact

opnemen met Vandokhout Fotografie. Hiervoor gelden namelijk andere

bestandsformaten en prijzen.

- Vandokhout Fotografie kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of

immateriële schade tijdens een fotosessie op locatie of aan huis.

- Vandokhout Fotografie stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of

minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de

invloed van de fotograaf vallen. Denk aan kinderen die niet meewerken, instructies die

niet opgevolgd worden, weersomstandigheden etc.

- Vandokhout Fotografie doet haar uiterste best de kans op storingen en fouten tijdens de

reportage tot een minimum te beperken.

- Vandokhout Fotografie heeft haar uiterste best gedaan om alles wat op haar website

staat correct en volledig weer te geven, er kunnen geen rechten worden ontleend aan de

informatie die op deze website is geplaatst.

- Vandokhout Fotografie behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten

allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

- Instellingen, organisaties of personen die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere

manier schade toebrengen aan hun identiteit of anderszins kunnen zich, onder

vermelding van de gegronde redenen, melden.

- Vandokhout Fotografie zal deze foto’s, indien de redenen door haar gegrond worden

verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.

- Bij gebruikmaking van de diensten van Vandokhout Fotografie in welke zin dan ook, gaat

u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

- Achteraf kan er geen beroep op Vandokhout Fotografie worden gedaan op klachten van

foto-afdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken van foto’s vanaf een

cd/dvd/usb/pc etc.

- Als je tijdens een reportage ergens ontevreden over bent of iets niet mooi vind, dan dient

dit direct aangegeven te worden. Dat geeft mij nl. de kans om iets anders te doen.

Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd.

- Vandokhout fotografie zal de digitale bestanden voortvloeiend uit de fotoreportage na 3

maanden uit haar archief/opslag verwijderen. (buiten de foto’s die op de website staan)

- Het is niet toegestaan om tijdens de reportage opnames te maken of te fotograferen met

eigen telefoon en/of camera.

 

Auteursrechten van de foto’s:

- Het auteursrecht van de foto’s ligt te allen tijde bij Vandokhout Fotografie.

- De klant geeft Vandokhout Fotografie toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken

voor zowel commerciële als promotiedoeleinden op internet (zoals blog/portfolio/social

media/facebook/ETsy/Instagram/Printerest) en in drukwerk (zoals flyers). De klant

ontvang hiervoor geen vergoeding

- Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden

van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven

beschreven, dan dient de klant dit voor de reservering per e-mail kenbaar te maken. On

overleg zullen we mogelijkheden bekijken voor een reportage.

- Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel versie voor web gebruik

als hoge resolutie) op het internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede dan

dat deze is aangeleverd door Vandokhout Fotografie. Oftewel geen filters over mijn

foto’s. Wordt dit wel gedaan, dan worden er extra kosten in rekening gebracht. Dit is

minimaal 50% van het factuurbedrag excl. Btw.Bij aanschaf van bestanden met de

digitale hoge resolutie bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen

gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven

te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.

- Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden,

zonder de uitdrukkelijke toestemming van Vandokhout Fotografie.

- Vermeld altijd Vandokhout Fotografie bij het plaatsen van een foto.

Prijsopgaven, betalingen en prijzen:

- Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de gebruiker (in welke

vorm dan ook) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.

- De (koop)prijs luidt in euro’s.

- De aanbetaling van 50% geschiedt conform de toegezonden factuur en dient direct na

het reserveren binnen 1 week voldaan te worden. De reservering is pas definitief als

deze betaling ontvangen is.

- Contante betaling kan enkel in onderling overleg en met goedkeuring van Vandokhout

Fotografie.

- De restantbetaling moet 7 dagen voor de reportagedatum bijgeschreven zijn op het

ibannummer dat op de factuur vermeld staat.

- Bij in gebreke blijven van deze betaling is Vandokhout Fotografie gemachtigd de

geplande reportage / shoot te annuleren, zonder teruggaaf van de aanbetaling.

 

 

Annuleringsvoorwaarden:

- Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail.

- Annuleren voor een fotoshoot na definitieve reservering is alleen toegestaan met een

geldige reden, deze reden wordt beoordeeld door Vandokhout Fotografie. Voor

annulering zonder geldige reden worden de volgende kosten in rekening gebracht:

• Tot 2 maanden voor de reportage / uitgerekende datum wordt 30% van de kosten

in rekening gebracht. Hierbij geldt dus een terugbetaling van de aanbetaling van

20%.

• Tussen 2 maanden en 1 maand voor de reportage / uitgerekende datum wordt 50%

in rekening gebracht. Hierbij wordt dus de aanbetaling niet terugbetaald.

• Tussen 1 maand en 72 uur voor de reportage wordt 75% van de totaalprijs in kosten

gebracht.

• Binnen 72 uur of korter voor de reportage wordt 100% van het afgesproken bedrag

in kosten gebracht.

- Van Dokhoutfotografie is gerechtigd een fotoshoot of reportage met een geldige reden te

annuleren c.q. te verzetten (indien mogelijk). Vandokhout Fotografie zal altijd haar

uiterste beste doen gemaakte afspraken na te komen. Indien dit aan de hand is, is

Vandokhout Fotografie niet verplicht vervanging te regelen.

 

Cadeaubonnen:

- Cadeaubonnen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

- Reportages die cadeau zijn gegeven zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet

geruild of geretourneerd worden.

- Cadeaureportages hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna

vervalt de waarde van de cadeaubon.

- De leverdatum van de digitale bestanden (webpagina) geldt als uitgiftedatum.

- Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cadeau gegeven reportages.

- Reportages vinden plaats op basis van beschikbaarheid in de agenda. Neem op tijd

contact op om een datum te plannen!

Privacy & persoonsgegevens

- Vandokhout Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres,

telefoonnummer, e-mailadres etc) openbaar maken of doorgeven aan anderen.